1961 Chicago Blackhawks ticket stub vs Boston

Winning bid: $30

Boston Bruins at Chicago Black Hawks Box Score

Click to view more Chicago Blackhawks ticket stubs

1961 Chicago Blackhawks ticket stub vs Boston

1961 Chicago Blackhawks ticket stub vs Boston 30