1968 NCAAF Miami of Ohio ticket stub vs Dayton

Miami Redhawks Official Site

All Miami of Ohio ticket stubs

1968 NCAAF Miami of Ohio ticket stub vs Dayton

1968 NCAAF Miami of Ohio ticket stub vs Dayton