1969 Miami Dolphins ticket stub vs Philadelphia

Winning bid: $36.89

1969 Miami Dolphins Game Log

Click to view more Miami Dolphins ticket stubs

1969 Miami Dolphins ticket stub vs Philadelphia

1969 Miami Dolphins ticket stub vs Philadelphia 36.89