1972 Daytona Firecracker 400 ticket stub

1972 Daytona Firecracker 400 ticket stub

1972 Daytona Firecracker 400 ticket stub