1985 Modesto Athletics ticket stub vs Fresno Giants

Buy this ticket stub

Click to view more California League Ticket Stubs

1985 California League Standings

1985 Modesto Athletics ticket stub vs Fresno Giants

1985 California League Fresno Giants at Modesto A's