1986 California Bowl ticket stub Miami Ohio vs San Jose State

All San Jose State ticket stubs

1986 California Bowl page on Wikipedia

1986 California Bowl ticket stub Miami Ohio vs San Jose State

1986 California Bowl Miami Ohio vs San Jose State ticket stub