nhl, hockey, san jose, sharks, hp pavilion, 2004, st. louis, blues, playoffs

2004 NHL Playoffs Blues at Sharks stub