2006 Outback Bowl Ticket Stub Florida Iowa

Outback Bowl – Iowa vs Florida Box Score, January 2, 2006

Click to view more Outback Bowl ticket stubs

2006 Outback Bowl Ticket Stub Florida Iowa

2006 Outback Bowl Ticket Stub Florida Iowa