1986 MiLB Stockton Ports ticket stub

1986 MiLB Stockton Ports ticket stub

1986 MiLB Stockton Ports ticket stub