1969 San Diego State ticket stub vs Long Beach State

1969 San Diego State season recap on Wikipedia

Click to view all San Diego State ticket stubs

1969 San Diego State ticket stub vs Long Beach State

Version 7