1975 NASL Chicago Sting ticket stub vs Denver Dynamos

Winning bid: $20

1975 Chicago Sting Roster

Click to view all ticket stubs for sale

1975 NASL Chicago Sting ticket stub vs Denver Dynamos