1986 Hall of Fame Bowl ticket stub Boston College vs Georgia

Winning eBay bid: $168.50

1986 Hall of Fame Bowl ticket stub Boston College vs Georgia

Winning eBay bid: $168.50

1986 Hall of Fame Bowl ticket stub Boston College vs Georgia Bulldogs 168.50