1993.12.04 Army v Navy, Giants Stadium, East Rutherford, NJ

1993 Army v Navy stub