2002 Charleston Alley Cats ticket stub vs Hickory

2002 Charleston Alley Cats Roster

Click to view more South Atlantic League ticket stubs

2002 Charleston Alley Cats ticket stub vs Hickory

2002 MiLB Sally League Hickory at Charleston stub